Verslag Lutherreis Verslag Lutherreis

Lutherreis 22 – 28 mei 2017
Aanvulling: het album met foto's van de reis staat hier.
 
Met 24 leden van de parochie St. Franciscus van Assisië te Haaksbergen, de Protestantse gemeente Haaksbergen – Buurse en enkele deelnemers elders uit het land, togen wij in deze mei-week naar het hart van de Reformatie in Duitsland.
In het kader van 500 jaar Reformatie is er in dit ‘Luther’- jaar groots uitgepakt in heel Duitsland, maar met name in de steden in Thüringen (voormalig Oost-Duitsland) waar Luther heeft geleefd en actief is geweest. Overal waren tentoonstellingen, bezichtigingen en rondleidingen met gidsen waardoor we inzicht hebben gekregen in het leven en de werken van deze man, die kerk en samenleving totaal veranderd hebben. We bezochten talloze prachtige kerken, rijk aan Middeleeuwse kunst in Eisleben, in Eisenach het Lutherhuis, waar hij zijn jeugd doorbracht en de Wartburg, waar Luther uit het Grieks het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde. Maar ook Mansfeld, Erfurt, Leipzig en natuurlijk ook Wittenberg, van waaruit Luther zijn protest liet horen. Een protest dat de misstanden in de toenmalige Rooms-Katholieke kerk aanklaagde; de strijd om macht, zeggenschap en geld, de handel in aflaten en relikwieen en het uitbuiten en misleiden van het volk. Dat had volgens Luther niets met het evangelie te maken, dat mensen juist wil bevrijden!
Daarnaast kan je in dit deel van Duitsland niet heen om de tijd na de WOII, toen Oost-Duitsland de Duitse Democratische Republiek vormde. Een communistisch land, dat zwaar onder de invloed sfeer van Rusland stond. De bevolking werd, na de oorlog, in toenemende mate onderdrukt en iedereen kon je, als je ook maar iets verdachts deed, aangeven bij de Stasi, de binnenlandse veiligheidsdienst. In Berlijn zagen we delen van het IJzeren Gordijn, dat moest verhinderen dat inwoners naar het Westen vluchtten. Maar ook de Reichstag, het Brandenburger Tor en het pal daarnaast gelegen Holocaust monument, midden in het toenmalige machtscentrum van de Nazi’s.
Deze reis viel ook samen met de Kirchentag, dit jaar georganiseerd door de Evangelische Kirche, de Protestantse kerk in Duitsland en die in het teken stond van 500 jaar Reformatie. Overal in Berlijn, Wittenberg, Erfurt en Leipzig waren er optredens van koren, concerten, straatmuzikanten. De slotviering van de Kirchentag vond plaats op de uiterwaarden van de Elbe met uitzicht op de Slotkerk in Wittenberg. Maar liefst 120000 mensen namen er aan deel in de bloedhitte. Een logistieke operatie van formaat. Het was één van de hoogtepunten waarmee we deze reis afsloten, waarin er samen gezongen werd en we avondmaal vierden!
Kortom, het was een indrukwekkende, interessante reis, waarin veel gepraat en gelachen is. Waar we ons niet Rooms-Katholiek of Protestant, maar ons één voelden. En waarin we Luther niet alleen als kerkreformator hebben leren kennen, maar ook als gewoon mens, getuige het volgende citaat: ‘Wie op zijn twintigste niet knap, op zijn dertigste niet sterk, op zijn veertigste niet wijs, op zijn vijftigste niet rijk is, kan het daarna vergeten.’
 
Frank de Heus, pastoraal werker
ds. Bob Wijnbergen.

 

terug