De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
2 juli Dienst 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen
9 juli Dienst in het Twentse dialect 10u00 Dhr. G. Bouwhuis

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Kerkennacht 2017 vrijdag 23 juni Kerkennacht 2017 vrijdag 23 juni

In het weekend van 23-25 juni a.s. openen veel kerken in Nederland hun deuren om te laten zien wat zij in huis hebben. Thema van de tweejaarlijkse kerkennacht is dit jaar: "meer dan een dak…".
De kerkennacht is een oecumenisch evenement, ook hier in Haaksbergen. De kerkennacht hier wordt gehouden op vrijdag 23 juni in en rond de Pancratiuskerk en de Protestantse kerk.
 
Er is een gevarieerd programma – en ieder is van harte welkom, voor de hele avond, of voor een deel van het programma. Loop rustig binnen. ....

lees meer »
 
Openingstijden kerkelijk bureau Openingstijden kerkelijk bureau

Vanwege vakantie is in de periode van 19 juni t/m 9 juli het kerkelijk bureau geopend op woensdag 21 juni, dinsdag 27 juni, donderdag 29 juni en woensdag 5 juli, telkens van 9-12uur.

 
Oplevering De Kleinsman Oplevering De Kleinsman

Eind mei is De Kleinsman opgeleverd. Na 9 maanden volop gebouwd en gerestaureerd te hebben, mag het eindresultaat er zijn! De medewerkers van Bouwbedrijf Scharenberg en alle onderaannemers hebben veel werk verzet om het Rijksmonument weer toekomstbestendig te maken.

Buurtzorg, onze huurder, ...

lees meer »
 
De beheerscommissie van de Diaconie De beheerscommissie van de Diaconie

Het jaar 2016 was een bijzonder jaar voor de Diaconie en haar beheerscommissie.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de jaarstukken van 2016. De penningmeester van de Diaconie heeft daarbij de nodige professionele hulp in de vorm een medewerker op het kerkelijk bureau. Ook is er de ondersteuning van de beheerscommissie voor de uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van alle diaconale onroerende goederen. De penningmeester mag zich gelukkig prijzen met alle hulp, aangezien hij pas sedert september 2016 als zodanig in functie is.

 

lees meer »
 
Kerkennacht: muziekconcours Kerkennacht: muziekconcours

Vrijdag 23 juni
 
Concours voor jonge musici uit Haaksbergen – Buurse – St.Isidorushoeve.

 
 
Op vrijdag 23 juni a.s. wordt de 3e Haaksbergse Kerkennacht gehouden. Onderdeel van deze manifestatie zal zijn een concours voor jonge musici uit Haaksbergen en omgeving.
 
Iedereen – kerkelijk of niet - die zingt, speelt of op andere manier muziek maakt, ongeacht muziekstijl,  wordt uitgenodigd mee te doen met dit concours.
Een jury van deskundigen zal bepalen wie de drie prijswinnaars zullen worden.

lees meer »
 
Brainstorm 'de middengeneratie' Brainstorm 'de middengeneratie'

Brainstormsessie met en over 'de middengeneratie'
In haar vergadering van 30 maart 2017 heeft de kerkenraad een projectgroep met de klinkende naam "projectgroep middengeneratie" in het leven geroepen. De projectgroep middengeneratie heeft de opdracht om in gesprek te gaan met gemeenteleden in de leeftijd van - ongeveer - tussen 30 tot 50 jaar oud. In deze projectgroep hebben vooralsnog Johan Niemans (diaken), Gert Stam (ouderling), ds. Gonda Elzenga en ds. Bob Wijnbergen plaats genomen.
 
De projectgroep wil graag een eerste gesprek aangaan met de middengeneratie op 21 juni vanaf 20.00 uur in de Maranathakerk, ...

lees meer »
 
Verslag Lutherreis Verslag Lutherreis

Lutherreis 22 – 28 mei 2017
 
Met 24 leden van de parochie St. Franciscus van Assisië te Haaksbergen, de Protestantse gemeente Haaksbergen – Buurse en enkele deelnemers elders uit het land, togen wij in deze mei-week naar het hart van de Reformatie in Duitsland.
In het kader van 500 jaar Reformatie is er in dit ‘Luther’- jaar groots uitgepakt in heel Duitsland, maar met name in de steden in Thüringen (voormalig Oost-Duitsland) waar Luther heeft geleefd en actief is geweest.

lees meer »
 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Rommelmarkt uit de brand. Rommelmarkt uit de brand.

Door goed overleg en voortreffelijke samenwerking tussen de kerkrentmeesters en diaconie is het mogelijk geworden voor de Rommelmarkt commissie een ruimte te huren voor de periode van drie jaar, die helemaal voldoet aan de niet geringe voorwaarden. Voldoende droge opslagruimte, goed toegankelijk en vooral veilig. Wij huren een deel van een hal van de heer Klein Poelhuis, de ruimte voor de rommelmarkt is afgeschermd van het andere deel van de hal, wij kunnen daar voortreffelijk ook grotere en zware spullen kwijt. Ook is er voldoende ruimte om te selecteren en sorteren van de ingebrachte goederen....

lees meer »
 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.