De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
20 aug Bijzondere dienst;
Koffie in de kerk vanaf 9u30
10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga
27 aug Dienst 10u00 Ds. N. J. Pronk

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Rommelmarkt: 26 augustus Rommelmarkt: 26 augustus

Op zaterdag 26 augustus om 9u opent de jaarlijkse rommelmarkt haar poorten. Het woord "rommel" is eigenlijk niet het goede woord: het betreft goede gebruikte spullen. In en rond de Richtershof, naast de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat, worden vele goederen te koop aangeboden. Ook boeken kunt u verwerven, of een kop koffie met versnapering nuttigen.

 
Startweek 2017. Startweek 2017.

Zondag 10 september tot en met zaterdag 16 september.  
Thema is: Kerkproeverij.
 
De werkgroep is al weer druk bezig om er ook dit weer een hele gezellige week van te maken. We starten op zondag 10 september met een leuk programma voor jong en oud. Er is een activiteit voor de jongeren, die ze vast leuk zullen vinden, ook voor de ouderen is er een leuk programma bedacht. Aansluitend gaan we met zijn allen genieten van o.a. iets lekkers.

lees meer »
 
overleg jeugd juni 2017 overleg jeugd juni 2017

Ongeveer tegelijkertijd met de brainstormsessie over ‘de middengeneratie’, is er ook een overleg gestart over ‘de jeugd’. Met mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk (breder dan de werkgroep WKJ) werd het ook een brainstormsessie, waarbij alle aspecten van het jeugdwerk aan de orde kwamen. Niet geheel toevallig vinden deze bijeenkomsten ongeveer tegelijkertijd plaats, omdat het een met het ander te maken heeft. Als ouders zich niet betrokken voelen bij de kerk of de gemeente, is het waarschijnlijk, dat zij hun kinderen hierin ook niet zullen stimuleren.
 

 

lees meer »
 
Projectgroep Middengeneratie Projectgroep Middengeneratie

Nieuws uit de projectgroep Middengeneratie.
Op 21 juni is er een bijeenkomst geweest om te praten over de middengeneratie. Al met al hebben we -zeer genoeglijk- met een groep van circa 10 mensen kunnen spreken in de tuin van het gemeentecentrum. Onder het genot van wat hartigs en een glaasje is iedereen aan het woord geweest om zijn/haar mening te geven.
 
Opvallend was dat iedereen voor (iets meer of minder) verandering pleitte, mits die maar niet te snel en te rigoureus zou worden doorgevoerd. Andere opmerkingen en aanvullingen over de huidige status quo die we niemand willen besparen:

lees meer »
 
kerkennacht 2017 kerkennacht 2017

Met plezier kijken we terug op een geslaagde Kerkennacht op vrijdag 23 juni j.l.
We begonnen met de opening voor de Pancratiuskerk. Katarina van Bora, de vrouw van Maarten Luther, nodigde ons uit om te luisteren naar haar verhaal over het leven van haar man. Uniek was dat ze dit verhaal in de Rooms katholieke kerk kon vertellen. In de tijd waarin ze leefden, zou dat onmogelijk zijn geweest. Het was een prachtig verhaal waar een groot aantal mensen van heeft genoten.
Hierna trokken we naar de Protestantse kerk waar we in de tuin konden genieten van pannenkoeken door jongeren gebakken en van Syrische hapjes, die door onze Syrische gemeenteleden waren klaargemaakt. Allebei verrukkelijk. Ook hier was een grote opkomst. De vrijwillige bijdrage voor het project van het hospice in Rustenburg in Zuid-Afrika bracht € 277,10 op!

 

lees meer »
 
Afscheid kindernevendienst Afscheid kindernevendienst

In de kerkdienst van 25 juni namen twee kinderen afscheid van de kindernevendienst, om de overstap te maken van de kindernevendienst en de  basiscatechese naar de gespreksgroepen. Zij maakten toen de selfies vanaf de antieke kansel. De foto's staan hier onder.
 

lees meer »
 
Oplevering De Kleinsman Oplevering De Kleinsman

Eind mei is De Kleinsman opgeleverd. Na 9 maanden volop gebouwd en gerestaureerd te hebben, mag het eindresultaat er zijn! De medewerkers van Bouwbedrijf Scharenberg en alle onderaannemers hebben veel werk verzet om het Rijksmonument weer toekomstbestendig te maken.

Buurtzorg, onze huurder, ...

lees meer »
 
De beheerscommissie van de Diaconie De beheerscommissie van de Diaconie

Het jaar 2016 was een bijzonder jaar voor de Diaconie en haar beheerscommissie.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de jaarstukken van 2016. De penningmeester van de Diaconie heeft daarbij de nodige professionele hulp in de vorm een medewerker op het kerkelijk bureau. Ook is er de ondersteuning van de beheerscommissie voor de uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van alle diaconale onroerende goederen. De penningmeester mag zich gelukkig prijzen met alle hulp, aangezien hij pas sedert september 2016 als zodanig in functie is.

 

lees meer »
 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Rommelmarkt uit de brand. Rommelmarkt uit de brand.

Door goed overleg en voortreffelijke samenwerking tussen de kerkrentmeesters en diaconie is het mogelijk geworden voor de Rommelmarkt commissie een ruimte te huren voor de periode van drie jaar, die helemaal voldoet aan de niet geringe voorwaarden. Voldoende droge opslagruimte, goed toegankelijk en vooral veilig. Wij huren een deel van een hal van de heer Klein Poelhuis, de ruimte voor de rommelmarkt is afgeschermd van het andere deel van de hal, wij kunnen daar voortreffelijk ook grotere en zware spullen kwijt. Ook is er voldoende ruimte om te selecteren en sorteren van de ingebrachte goederen....

lees meer »
 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.