De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
19 februari Dienst 10u00 Ds. N.J. Pronk
26 februari Dienst 10u00 Ms. Ds. H.J. Elzenga
5 maart Dienst 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Jeugdkerk naar Arienshuis Jeugdkerk naar Arienshuis

Sinds enkele jaren hebben we elke maand jeugdkerk. De jeugdkerk is op elke tweede zondag van de maand. Dit doen we samen met de katholieke kerk.
 
Momenteel zijn we ons aan het oriënteren welke locatie het beste is. Vanaf de start was dat in de gemeentecentrum van de Maranathakerk. Sinds januari 2017 vieren we jeugdkerk in het Ariënshuis. Dit staat naast de voormalige Lourdeskerk. Zie rode pijl, op onderstaande foto:
 

 

lees meer »
 
Eenmalig: kaarsen maken Eenmalig: kaarsen maken

Op donderdag 6 april, voorafgaand aan de Stille Week, wordt een creatieve middag gehouden, waarop we samen paaskaarsen (voor thuis) maken.
Na een korte inleiding over de herkomst en het gebruik van de paaskaars gaan we aan de slag.
Leiding: Jeannette van Embden en Ds. Nico Pronk.
Plaats: Gemeentecentrum Maranathakerk.
Tijd: 15-17 uur
Kosten: €5 (voor materialen).
Graag opgeven tot uiterlijk donderdag 30 maart bij Ds. Pronk, tel 5721513 of .

 
Passieconcert, 9 april Passieconcert, 9 april

Op Palmzondag klinkt op veel plaatsen in Nederland de passiemuziek van J. S. Bach. Maar naast de Matthëus- of Johannespassion is er nog veel meer muziek die heel geschikt is om op Palmzondag te beluisteren. In de Protestantse kerk te Haaksbergen klinkt dit jaar op Palmzondag "Membra Jesu nostri" van Dieterich Buxtehude. Het is een cyclus van zeven cantates uit 1680.

 

lees meer »
 
Sobere maaltijd Sobere maaltijd

Sobere Maaltijd in de vastentijd op woensdag 12 april van 18.00-19.00u in de Richtershof Von Heydenstraat 8 in Haaksbergen

Om stil te staan bij de honger in de wereld en verspilling van veel voedsel organiseren verschillende kerken ook dit jaar weer een Sobere Maaltijd. De maaltijd wordt gehouden op 12 april in De Richtershof, Von Heydenstraat 8 in Haaksbergen. De maaltijd is van 18.00 – 19.00 uur. De organisatoren van verschillende kerken willen samen een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zonder vlees of vis, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. De afgelopen jaren waren er steeds zo’n 50 à 60 aanwezigen.
Als u wilt kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor het vastenactie project 2017, steun aan arme jongeren in El Salvador om hun levensomstandigheden te verbeteren. De organisatoren vragen u om zelf bord en bestek mee te nemen en één van hen te bellen als u komt. Opgeven vóór woensdag 12 april 2017
Rina van der Hulst 053-5723440 Wilma de Ruiter 053-5728076

 
Actie kerkbalans 2017 Actie kerkbalans 2017

Voor de eerste keer zullen we als gezamenlijke Protestantse kerk, de actie kerkbalans 2017 houden, deze keer met als thema “MIJN KERK VERBINDT”.
 
Voor velen verandert er niet zo veel, maar toch doet het ons als kerkrentmeesters goed dit toch zo belangrijke project nu samen te mogen organiseren. Immers, hoe belangrijk is het om “ ONZE KERK “, dus uw kerk en het werk wat daarbij komt kijken, in stand te houden. Mede door uw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt om onze gebouwen te onderhouden en alle kerkelijke activiteiten te organiseren, zoals het in stand houden van de eredienst, jeugdwerk, ouderensoos en nog vele andere zaken. ...

lees meer »
 
Kerkennacht 2017 Kerkennacht 2017

Kerkennacht valt dit jaar op 23 juni, doorlopend tot 24 juni.
Het thema is "Meer dan een dak". Nadere informatie volgt.

 
Voorbereidingsavond Lutherreis Voorbereidingsavond Lutherreis

Op vrijdag 21 april, 20u in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55, zal er een voorbereidingsavond zijn voor de deelnemers aan de Lutherreis. Centraal staat de kennismaking met elkaar. Het programma wordt doorgenomen. Want naast de aandacht die er voor Luther zal zijn, bezoeken we ook de Deutscher Evangelischen Kirchentag, die zowel in Berlijn als in Wittenberg zal plaatsvinden.  Mochten er mensen zijn die nog belangstelling hebben, dan verzoeken wij hen zich zo snel mogelijk bij mij (852 39 33 of ) aan te melden.
 
Ds. Bob Wijnbergen

 
Periodieke giften Periodieke giften

In januari vindt zoals gebruikelijk weer de Actie Kerkbalans plaats.
We willen met dit artikel wijzen op de mogelijkheden via een overeenkomst met de Belastingdienst, zodat de gift volledig aftrekbaar is. U moet de verplichting minimaal 5 jaar aangaan. Wanneer u het fiscale voordeel toevoegt aan de kerkelijke bijdrage, dan schenkt u meer voor hetzelfde geld. Zie onderstaand voorbeeld:
 

  Scheking met
periodieke akte
Schenking zonder
periodieke akte
Gezinsinkomen €30.000 €30.000
Belastingtarief 42% 42%
Uw kerkbijdrage €300 €517
Gift aftrekbaar nee (1% drempel- inkomen) ja
Belastingvoordeel €0 €217
Uw netto kosten €300 €300

lees meer »
 
Verbouwing De Kleinsman (2) Verbouwing De Kleinsman (2)

In de Haaksbergse koerier verscheen recent een artikel over het toekomstig gebruik als hospice van de erve De Kleinsman. Als u op deze link klikt, kunt u het lezen.

 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

Nieuw: spelletjesmiddag!
 
Vanaf dinsdag 29 november 2016 is er maandelijks de mogelijkheid om elkaar in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk te ontmoeten. Deze middagen staan in het teken van spelletjes.
 
Wie zin heeft kan bijvoorbeeld kaarten, sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, monopoly of een ander spel spelen. Neem een spel van uw voorkeur mee. Ook al heeft u zelf geen spel, u bent toch van harte welkom. Er zullen altijd wel spelen zijn, waar meerdere mensen aan kunnen deelnemen. De sjoelbak is altijd aanwezig!
 
Natuurlijk wordt u koffie en thee aangeboden.
 
*  *  *  *  *
 
Tijdstip : van 14.00 – 16.00 uur
Waar? :  Gemeentecentrum Maranathakerk
Wanneer? : elke laatste dinsdag van de maand; start 29 november 2016
(alleen 27 december a.s. komt te vervallen)
Voor wie? :  voor iedereen, die van spelletjes houdt
Inlichtingen?: Wilma de Ruiter, tel. 572 80 76
 
 
De diaconie

 

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin Slomp, tel.nr. 5721216.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.