De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonderheden Aanvang Voorganger(s)
22 januari Oecumenische dienst voor
de Eenheid van de kerken
10u00 Ds. N.J. Pronk en
pastoor A.G.M. Monninkhof
29 januari Dienst 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen
5 februari Dienst 10u00 Ds. N.J. Pronk

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Actie kerkbalans 2017 Actie kerkbalans 2017

Voor de eerste keer zullen we als gezamenlijke Protestantse kerk, de actie kerkbalans 2017 houden, deze keer met als thema “MIJN KERK VERBINDT”.
 
Voor velen verandert er niet zo veel, maar toch doet het ons als kerkrentmeesters goed dit toch zo belangrijke project nu samen te mogen organiseren. Immers, hoe belangrijk is het om “ ONZE KERK “, dus uw kerk en het werk wat daarbij komt kijken, in stand te houden. Mede door uw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt om onze gebouwen te onderhouden en alle kerkelijke activiteiten te organiseren, zoals het in stand houden van de eredienst, jeugdwerk, ouderensoos en nog vele andere zaken. ...

lees meer »
 
Lutherreis gaat door Lutherreis gaat door

Deze reis, die is gepland van 22 tot en met 28 mei dit jaar gaat definitief door. Mochten er mensen zijn die nog belangstelling hebben, dan verzoeken wij hen zich zo snel mogelijk bij mij (852 39 33 of aan te melden. Voor de mensen die deelnemen aan deze reis wordt nog een nadere kennismakingsavond gepland.
 
Ds. Bob Wijnbergen

 
Gemeenteavond Gemeenteavond

Tijdens de gemeenteavond op dinsdag 17 januari wordt er een toelichting gegeven op  de begroting 2017 en informatie verstrekt over het in aanbouw zijnde project “De Kleinsman”.
De locatie is de Maranathakerk en het programma ziet er als volgt uit:

  • 19:45 uur ontvangst met koffie en thee
  • Opening door de voorzitter
  • Toelichting op de begroting van 2017 door de Kerkrentmeesters
  • Koffie / theepauze
  • Toelichting op het in aanbouw zijnde hospice “De Kleinsman” door de Diaconie
Naar verwachting zal de bijeenkomst om ca. 21:30 uur worden afgesloten.
 

 
Informatieavond Natuurbegraven in Haaksbergen Informatieavond Natuurbegraven in Haaksbergen

In ons land krijgen steeds meer mensen behoefte aan een eigentijdse en duurzame vorm van begraven.
Daarom houden wij als Bestuur van de Stichting Hervormde Begraafplaats Haaksbergen
op 2 februari a.s. om 20.00 uur in de Richtershof  een informatieavond.
Graag nodigen wij u uit om deze avond bij te wonen. U wordt dan geïnformeerd over  de mogelijkheid tot natuurbegraven op de begraafplaats aan de Buurserstraat.
Ook asbusbijzetting en de traditionele vorm van begraven  met de daarbij behorende kosten zullen worden besproken.
Er zal ruimschoots de gelegenheid zijn om in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden.
We willen de avond rond 21.30 uur afsluiten.
 
Namens het bestuur , Karel van der Lecq (voorzitter)
Informatieavond Natuurbegraven in Haaksbergen

 

lees meer »
 
Voedselbank Enschede-Haaksbergen Voedselbank Enschede-Haaksbergen

In de kersttijd willen wij uw aandacht vragen voor mensen die geen andere keuze hebben dan sober te leven. Daarom staat er in de Kerk een verzamelkrat voor de voedselbank klaar. Er liggen briefjes bij waarop vermeld staat met welke producten u kunt helpen. Altijd lang houdbare spullen.
Met uw giften kan de voedselbank iets extra’s geven aan de gezinnen die het hard nodig hebben.
Hiervoor alvast onze hartelijke dank.

 

 
Periodieke giften Periodieke giften

In januari vindt zoals gebruikelijk weer de Actie Kerkbalans plaats.
We willen met dit artikel wijzen op de mogelijkheden via een overeenkomst met de Belastingdienst, zodat de gift volledig aftrekbaar is. U moet de verplichting minimaal 5 jaar aangaan. Wanneer u het fiscale voordeel toevoegt aan de kerkelijke bijdrage, dan schenkt u meer voor hetzelfde geld. Zie onderstaand voorbeeld:
 

  Scheking met
periodieke akte
Schenking zonder
periodieke akte
Gezinsinkomen €30.000 €30.000
Belastingtarief 42% 42%
Uw kerkbijdrage €300 €517
Gift aftrekbaar nee (1% drempel- inkomen) ja
Belastingvoordeel €0 €217
Uw netto kosten €300 €300

lees meer »
 
Verbouwing De Kleinsman (2) Verbouwing De Kleinsman (2)

In de Haaksbergse koerier verscheen recent een artikel over het toekomstig gebruik als hospice van de erve De Kleinsman. Als u op deze link klikt, kunt u het lezen.

 
Historie van de protestantse kerken te Haaksbergen Historie van de protestantse kerken te Haaksbergen

Deze website kent een aantal artikelen over de historie en ontwikkeling van zowel de voormalige hervormde als de voormalige gereformeerde kerk te Haaksbergen. De startpagina voor deze artikelen is hier. Over de gereformeerde kerk werd onlangs een artikel geschreven op de landelijke website GereformeerdeKerken.info onder de titel "Van het ‘kerkje van Ten Hoopen’ tot de ‘Maranathakerk’." U kunt het hier vinden.

 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

Nieuw: spelletjesmiddag!
 
Vanaf dinsdag 29 november 2016 is er maandelijks de mogelijkheid om elkaar in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk te ontmoeten. Deze middagen staan in het teken van spelletjes.
 
Wie zin heeft kan bijvoorbeeld kaarten, sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, monopoly of een ander spel spelen. Neem een spel van uw voorkeur mee. Ook al heeft u zelf geen spel, u bent toch van harte welkom. Er zullen altijd wel spelen zijn, waar meerdere mensen aan kunnen deelnemen. De sjoelbak is altijd aanwezig!
 
Natuurlijk wordt u koffie en thee aangeboden.
 
*  *  *  *  *
 
Tijdstip : van 14.00 – 16.00 uur
Waar? :  Gemeentecentrum Maranathakerk
Wanneer? : elke laatste dinsdag van de maand; start 29 november 2016
(alleen 27 december a.s. komt te vervallen)
Voor wie? :  voor iedereen, die van spelletjes houdt
Inlichtingen?: Wilma de Ruiter, tel. 572 80 76
 
 
De diaconie

 

 
Fotoalbums fusie Fotoalbums fusie

Per 1 september 2016 zijn de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Haaksbergen gefuseerd tot de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.  Op woensdagavond 31 augustus werd de notariële akte getekend door vele functionarissen, met enig ceremonieel: Vooraf werd om 19.00 uur in de Protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een vesper gehouden waarin aandacht werd geschonken aan het samengaan.
Na de vesper was er om 19.30 uur ontvangst in de Richtershof en na de koffie presenteerde de heer D. van Oosten een korte terugblik op het Samen op Weg proces in de afgelopen jaren. Omstreeks 20.15 uur kreeg de notaris het woord en werden de  handtekeningen gezet. Met een hapje en een drankje werd deze bijzondere avond in de geschiedenis van beide kerkelijke gemeenten afgesloten.
Een aantal foto's van deze belangrijke gebeurtenis vindt u in dit album (klik hier).
De eerste dienst van de nieuw gevormde gemeente was op 4 september. In die dienst traden ambtsdragers af en werden nieuw benoemde bevestigd. Na afloop werd de fusie gevierd in de Richtershof. Van deze zogenaamde fusiezondag treft u hier een fotalbum.

 
Fotoalbum creatieve werkmorgen Fotoalbum creatieve werkmorgen

"We gebruiken een pompoen om vorm te geven aan een origineel bloemstuk. Zelf meebrengen: een mesje, herfstblad, eikenblad, dennenappels, hulst, klimop, bijvoorbeeld pachysandra en/of hypericum, bessen en andere herfstdingen uit de tuin."
Dat was de instructie. Zie hier in het album wat er van geworden is!

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin Slomp, tel.nr. 5721216.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
Verbouwing De Kleinsman Verbouwing De Kleinsman

Eindelijk is het zover! Na twee jaar voorbereiden is de verbouw van de Kleinsman aan de Aaftinksweg 17 gestart.
De omgevingsvergunning is verleend, de aannnemingsovereenkomst met bouwbedrijf Scharenberg is getekend.
En Buurtzorg heeft de huurovereeenkomst voor het Buurtzorghuis getekend!
 
Als alles volgens planning verloopt, dan zal eind mei 2017 het pand worden opgeleverd.
 
We houden u op de hoogte van de voortgang!
 
Beheerscommissie Diaconie
Anneke Koekkoek-Langenhof

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.