De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
24 september Interkerkelijke vredesdienst
Pancratiuskerk, Markt
10u15 Mw. J. Dane en
pastoor Monnikhof.
1 oktober Dienst 10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Vervroegd emeritaat Ds. N.J. Pronk Vervroegd emeritaat Ds. N.J. Pronk

Mededeling van de kerkenraad (10 september 2017).
"Deze week heeft Ds.Nico Pronk aangegeven per 1 januari aanstaande met vervroegd emeritaat te willen gaan. De kerkenraad betreurt dit ten zeerste, maar respecteert zijn beslissing. Voor mensen die hier meer over willen weten of er iets over willen zeggen, is de kerkenraad beschikbaar."
"Op 10 oktober aanstaande zal er een gemeenteavond zijn om u te informeren over de ontstane situatie en de te nemen vervolgstappen." Nadere informatie volgt binnenkort.

 
Startweek 2017. Startweek 2017.

Zondag 10 september tot en met zaterdag 16 september.  
Thema is: Kerkproeverij.
 
Programma:
Zondag 10 september

  • 10uur: startdienst. Na afloop eerst koffie en vervolgens neen fotopuzzeltocht. Neem uw telefoon of camera mee. Voor achterblijvers is er een film
  • Na de puzzeltocht: HighTea in de Richtershof
Dinsdag 12 september.

lees meer »
 
Jeugdwerk Jeugdwerk

Hé jongens en meiden van de basisschool,

Vrijdag 15 september 2017 starten we met: "De Rainbow Kids Club". De Rainbow Kids Club is van alle kerken in Haaksbergen. Één keer in de maand is er op vrijdag een activiteit in het Gemeentecentrum bij de Maranatha kerk in Haaksbergen (Enschedesestraat 16).
De activiteiten zijn verschillend. Zo kunnen we gaan knutselen, spelletjes spelen, film kijken, uitstapjes maken, speurtochten organiseren en nog vele andere activiteiten. Ook staan we soms stil bij de feesten uit het kerkelijk jaar. We beginnen de activiteit om 16.30 uur en we sluiten af om 19.00 uur. Wij zorgen er altijd voor datje wat lekker warms te eten krijgt. Hieronder vind je de data voor het komende seizoen:

lees meer »
 
Gevraagd: koster Wiedenbroek Gevraagd: koster Wiedenbroek

Gevraagd: koster voor de Wiedenbroek-diensten.
Onze trouwe koster Yesa Bozoghlan gaat een opleiding volgen waardoor hij niet meer volledig beschikbaar is voor het kosteren bij de diensten in het Wiedenbroek. Wij zijn op zoek naar iemand die dat wil doen. De diensten vinden plaats op vrijdagmiddag in de oneven weken om 15.00 uur. Van de koster verwachten wij dat zij/ hij beschikbaar is van 14.15 — 16.15. Het gaat om het klaarmaken van de kapel voor de kerkdienst, een aantal eenvoudige werkzaamheden in een aangename, informele sfeer met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Je wordt vrijwilliger bij Livio en bent dus verzekerd. lnlichtingen bij: ds. Jan Bouwmeester, (0651905837 of 0900-9200, of

 
overleg jeugd juni 2017 overleg jeugd juni 2017

Ongeveer tegelijkertijd met de brainstormsessie over ‘de middengeneratie’, is er ook een overleg gestart over ‘de jeugd’. Met mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk (breder dan de werkgroep WKJ) werd het ook een brainstormsessie, waarbij alle aspecten van het jeugdwerk aan de orde kwamen. Niet geheel toevallig vinden deze bijeenkomsten ongeveer tegelijkertijd plaats, omdat het een met het ander te maken heeft. Als ouders zich niet betrokken voelen bij de kerk of de gemeente, is het waarschijnlijk, dat zij hun kinderen hierin ook niet zullen stimuleren.
 

 

lees meer »
 
kerkennacht 2017 kerkennacht 2017

Met plezier kijken we terug op een geslaagde Kerkennacht op vrijdag 23 juni j.l.
We begonnen met de opening voor de Pancratiuskerk. Katarina van Bora, de vrouw van Maarten Luther, nodigde ons uit om te luisteren naar haar verhaal over het leven van haar man. Uniek was dat ze dit verhaal in de Rooms katholieke kerk kon vertellen. In de tijd waarin ze leefden, zou dat onmogelijk zijn geweest. Het was een prachtig verhaal waar een groot aantal mensen van heeft genoten.
Hierna trokken we naar de Protestantse kerk waar we in de tuin konden genieten van pannenkoeken door jongeren gebakken en van Syrische hapjes, die door onze Syrische gemeenteleden waren klaargemaakt. Allebei verrukkelijk. Ook hier was een grote opkomst. De vrijwillige bijdrage voor het project van het hospice in Rustenburg in Zuid-Afrika bracht € 277,10 op!

 

lees meer »
 
Afscheid kindernevendienst Afscheid kindernevendienst

In de kerkdienst van 25 juni namen twee kinderen afscheid van de kindernevendienst, om de overstap te maken van de kindernevendienst en de  basiscatechese naar de gespreksgroepen. Zij maakten toen de selfies vanaf de antieke kansel. De foto's staan hier onder.
 

lees meer »
 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.