De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
22 oktober Dienst 10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga
29 oktober Experimentele dienst;
koffie vanaf 9u30
10u00 Ds. N.J. Pronk
29 oktober Psalmenvesper 19u00 Ds. N.J. Pronk
5 november Oogstdankdienst 10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Buurse Gedenkt Buurse Gedenkt

Op 19 oktober 2017. Start: om 19u00 op Katholieke Begraafplaats
Aansluitend gezamenlijk het lichtjes pad lopen naar de Protestantse Begraafplaats.
Muzikale ondersteuning door koperblazers en trommelaars,
Ter afsluiting gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in Gebouw Irene (Alsteedse weg 18).
Buurse Gedenkt is georganiseerd door de werkgroep 'Geloven In Buurse'  van de Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse en de Parochie St. Franciscus van Assisië Buurse.

 
Vesper 29 oktober Vesper 29 oktober

In de vesper op 29 oktober om 19uur in de Protestantse kerk zingen we een aantal psalmen, niet op de berijmde manier zoals dat doorgaans op de zondagmorgen het geval is, maar meer op reciterende toon, zoals in de Engels-Angicaanse traditie, of op de manier waaop het in het Dienstboek van onze kerk staat.
Ds. Nico J. Pronk

 
Oogstdankdienst Oogstdankdienst

Ook dit jaar willen we op de zondag na de Oogstdankdag, zondag 5 november 2017, fruit en bloemen wegbrengen naar gemeenteleden van 82 jaar en ouder. Van harte nodigen wij u uit om hieraan mee te doen!

Toekomst
Wat al jaren een groeiend probleem is, is dat de groep ouderen steeds groter wordt en de groep om fruit en bloemen weg te brengen steeds kleiner. Daarnaast is er in de maatschappij een heel duidelijke, schrijnende ontwikkeling in steeds meer hulpverlening aan jonge alleenstaanden en eenoudergezinnen. Het komende jaar willen we, eerst binnen de kerkenraad, maar zeker ook gemeentebreed, ons bezinnen op de toekomst van de oogstdankdienst. Hiervoor roepen we te zijner tijd graag uw hulp in. Als er veranderingen komen, willen we graag dat er draagvlak voor is.

 

lees meer »
 
Boekenmarkt Boekenmarkt

Zijn uw boekenkasten te vol?
De inbreng van boeken, in goede staat en in alle categorieën is bijzonder welkom, want de voorbereidingen voor de boekenmarkt van dit jaar zijn alweer van start gegaan.

Inleveren van boeken
Inleveren van de boeken in de Maranathakerk kan op:

  • dinsdag 7 november van 14.00 - 16.00 uur en 18.30- 20.30 uur
  • woensdag 8 november van 14.00 - 16.00 uur en 18.30- 20.30 uur
  • donderdag 9 november van 14.00 - 16.00 uur en 18.30- 20.30 uur

lees meer »
 
Foto's van reis naar Bad Düben Foto's van reis naar Bad Düben

De reis vond plaats van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober 2017 per touringcar.
 
Het was een bijzondere reis
Waarom ? Dit jaar, 2017, is het Lutherjaar. Het is namelijk 500 jaar geleden, dat Luther zijn 90 stellingen ophing aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Daarmee ontketende hij een revolutie in de katholieke kerk, die uitliep op een afscheiding van de katholieke kerk en de vorming van Lutherse kerk. 

lees meer »
 
Vervroegd emeritaat Ds. N.J. Pronk Vervroegd emeritaat Ds. N.J. Pronk


Mededeling van de kerkenraad
Ds.Nico Pronk heeft aangegeven per 1 januari aanstaande met vervroegd emeritaat te willen gaan. De kerkenraad betreurt dit ten zeerste, maar respecteert zijn beslissing.

De kerkenraad beraadt zich over de onderstaande vervolgstappen:

  • Het aanstellen van een tijdelijke vervanger (ad interim).
  • Het opstarten van de beroepingsprocedure voor een nieuwe dominee.
Voor alle wijzigingen van personele aard moeten officiële aanvragen bij de landelijke organisatie van de PKN worden ingediend, zodat definitieve besluiten pas later genomen kunnen worden.

Op 10 oktober bent u allen uitgenodigd voor een gemeenteavond om 20.00 uur in de Maranathakerk, waarbij wij u de gelegenheid geven om vragen te stellen en waar u uw reacties kenbaar kunt maken. Mocht u er graag bij willen zijn, maar niet over eigen vervoer beschikken, dan kunt u contact opnemen met Hennie Canrinus (tel. 5740574) om opgehaald en thuisgebracht te worden.

 
Rommelmarkt succesvol Rommelmarkt succesvol

Haaksbergen, 18 september 2017
"Wat ben ik dankbaar en blij dat ik dit mag en kan doen", verzuchtte een wat oudere vrijwilliger na bekendmaking van het voorlopige bruto eindsaldo (€6100, red.). Zoals elk jaar gaat een deel van de netto opbrengst naar een plaatselijk goed doel. Dit goede doel wordt in overleg met de Diaconie en de Kerkrentmeesters nader bepaald.
Wat een prachtige week met heel goed weer tijdens de opbouw. Een vaste groep vrijwilligers was van maandagmorgen vroeg tot vrijdag laat in de middag bezig geweest met de opbouw van tenten en kramen en het op de plek zetten van ingekomen spullen. Vlijtige handen hadden al veel eerder een selectie toegepast van in goede staat verkerende spullen. Dat er ook een hoeveelheid materiaal onverkocht bleef na sluiting van de markt is ons bekend.

lees meer »
 
Verslag Startweek 2017 Verslag Startweek 2017

In de week van 10 tot en met 16 september hebben wij weer kunnen genieten van een geweldige startweek.
Op zondag zijn we begonnen met een kerkdienst en na afloop koffie. Na de koffie was er een fotopuzzeltocht waarbij je naar aanleiding van foto's plekjes op moest zoeken in het dorp, dat was het niet alleen, als bewijs moest je een foto maken en aan de jury laten zien. Voor de achterblijvers was er een leuke Disney film, waar in groten getale gebruik van is gemaakt. Toen de 45 deelnemers weer in de zaal van de Richtershof waren, kon men genieten van een heerlijke High Tea.

lees meer »
 
Jeugdwerk Jeugdwerk

Hé jongens en meiden van de basisschool,

Vrijdag 15 september 2017 starten we met: "De Rainbow Kids Club". De Rainbow Kids Club is van alle kerken in Haaksbergen. Één keer in de maand is er op vrijdag een activiteit in het Gemeentecentrum bij de Maranatha kerk in Haaksbergen (Enschedesestraat 16).
De activiteiten zijn verschillend. Zo kunnen we gaan knutselen, spelletjes spelen, film kijken, uitstapjes maken, speurtochten organiseren en nog vele andere activiteiten. Ook staan we soms stil bij de feesten uit het kerkelijk jaar. We beginnen de activiteit om 16.30 uur en we sluiten af om 19.00 uur. Wij zorgen er altijd voor datje wat lekker warms te eten krijgt. Hieronder vind je de data voor het komende seizoen:

lees meer »
 
Gevraagd: koster Wiedenbroek Gevraagd: koster Wiedenbroek

Gevraagd: koster voor de Wiedenbroek-diensten.
Onze trouwe koster Yesa Bozoghlan gaat een opleiding volgen waardoor hij niet meer volledig beschikbaar is voor het kosteren bij de diensten in het Wiedenbroek. Wij zijn op zoek naar iemand die dat wil doen. De diensten vinden plaats op vrijdagmiddag in de oneven weken om 15.00 uur. Van de koster verwachten wij dat zij/ hij beschikbaar is van 14.15 — 16.15. Het gaat om het klaarmaken van de kapel voor de kerkdienst, een aantal eenvoudige werkzaamheden in een aangename, informele sfeer met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Je wordt vrijwilliger bij Livio en bent dus verzekerd. lnlichtingen bij: ds. Jan Bouwmeester, (0651905837 of 0900-9200, of

 
overleg jeugd juni 2017 overleg jeugd juni 2017

Ongeveer tegelijkertijd met de brainstormsessie over ‘de middengeneratie’, is er ook een overleg gestart over ‘de jeugd’. Met mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk (breder dan de werkgroep WKJ) werd het ook een brainstormsessie, waarbij alle aspecten van het jeugdwerk aan de orde kwamen. Niet geheel toevallig vinden deze bijeenkomsten ongeveer tegelijkertijd plaats, omdat het een met het ander te maken heeft. Als ouders zich niet betrokken voelen bij de kerk of de gemeente, is het waarschijnlijk, dat zij hun kinderen hierin ook niet zullen stimuleren.
 

 

lees meer »
 
kerkennacht 2017 kerkennacht 2017

Met plezier kijken we terug op een geslaagde Kerkennacht op vrijdag 23 juni j.l.
We begonnen met de opening voor de Pancratiuskerk. Katarina van Bora, de vrouw van Maarten Luther, nodigde ons uit om te luisteren naar haar verhaal over het leven van haar man. Uniek was dat ze dit verhaal in de Rooms katholieke kerk kon vertellen. In de tijd waarin ze leefden, zou dat onmogelijk zijn geweest. Het was een prachtig verhaal waar een groot aantal mensen van heeft genoten.
Hierna trokken we naar de Protestantse kerk waar we in de tuin konden genieten van pannenkoeken door jongeren gebakken en van Syrische hapjes, die door onze Syrische gemeenteleden waren klaargemaakt. Allebei verrukkelijk. Ook hier was een grote opkomst. De vrijwillige bijdrage voor het project van het hospice in Rustenburg in Zuid-Afrika bracht € 277,10 op!

 

lees meer »
 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.