Voedselbank Enschede – Haaksbergen Voedselbank Enschede – Haaksbergen

zoekt vrijwilligers voor haar uitgiftepunt in Haaksbergen.

Na de start vorig jaar van de voedselbank zijn er inmiddels 25 gezinnen in Haaksbergen, die wekelijks een voedselpakket  krijgen. Gelukkig stijgt dit aantal de laatste tijd niet meer zo hard, in Enschede helaas nog wel en daar krijgen 530 gezinnen een pakket.

Nu de organisatiestructuur bij het uitgiftepunt in Haaksbergen min of meer rond is, zijn er door verschuivingen in de vrijwilligersgroep een paar nieuwe vrijwilligers nodig.
Het gaat om een stuurgroeplid in Haaksbergen: de stuurgroep heeft mede zorg voor het Haaksbergse uitgiftepunt en regelt in overleg met Enschede de Haaksbergse inbreng.
Verder is er een extra chauffeur nodig die - bij toerbeurt- de voedselkratten met transportbus en aanhangwagen op vrijdagmiddag van Enschede naar Haaksbergen vervoert. Iemand die niet alleen kan rijden, maar ook gevoel heeft voor de regels die voedselveiligheid met zich meebrengt.

Ook wordt er gedacht over een moestuinproject: Hebt u daar ideeën over dan kunt u zich ook melden.

Voor info:
Marcel Twente de coördinator in Haaksbergen, tel. 053-5721546 / 06-53832587
Dick Sengers, voorheen chauffeur, nu bestuurslid en contactpersoon met Enschede tel. 06-56051082.
Ria Vellekoop, vrijdagmiddagcoördinator bij het uitgiftepunt Haaksbergen tel. 053-5724023
Opgave bij Marcel Twente per e-mail schrijf erbij waar je interesse ligt en waarom!

Wilt u deze voedselbank financieel steunen dan kan dat via bankrekening NL75INGB067.94.05.682. o.v.v. Haaksbergen. Uw gift kunt u van de belasting aftrekken. De voedselbank is ANBI erkend.
Verdere info: www.voedselbankenschedehaaksbergen.nl

terug