KiA: Paasgroetenkaarten KiA: Paasgroetenkaarten

Palmzondag 25 maart kunt u weer de Paasgroetenkaarten aan gevangenen ondertekenen. Deze kaarten gaan naar gevangenen in binnen- en buitenland.
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne 'Onvoorwaardelijke Liefde. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden. Zo'n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Waarom mag ik mijn adres niet op de Paasgroetenkaarten schrijven ?
We vragen u om uw adres niet op de Paasgroetenkaarten te schrijven omdat een gevangene zich daar schuldig door kan voelen, zo antwoordde ds. Joop Spoor (Epafras). 'Iemand zei me: nu zetten deze mensen hun adres erop en nu moet ik eigenlijk terugschrijven, maar ik heb daarvoor geen postzegels. Dat is wel onbeleefd, terwijl zij juist zo aardig zijn!'
Uw adres kan echter ook gevangenen — en dat geldt vooral voor Nederlandse gevangenen in het buitenland - in verleiding brengen om u verdere steun te vragen: een slaapplaats, een baan, geld... In het buitenland zijn de adressen van afzenders van kaarten heel geliefd, soms worden ze zelfs verruild of gestolen. In Nederlandse gevangenissen geldt zelfs de regel dat Paasgroetenkaarten met naam en adres van afzenders niet aan de gevangenen mogen worden gegeven.
De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.
De onderste kaart kan de gedetineerde zelf verzenden, dus daar mag niets op geschreven worden. Het is wel fijn als u daar alvast een postzegel op plakt. Dit is een foto, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen verzenden. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan. Zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.
Verder zal de Kerk in Actietafel er staan tijdens het koffiedrinken. Hier worden leuke paasartikelen en paasplantjes verkocht. De opbrengst is voor de kwetsbare ouderen in Moldavië.
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten

 

terug