overleg jeugd juni 2017 overleg jeugd juni 2017

Ongeveer tegelijkertijd met de brainstormsessie over ‘de middengeneratie’, is er ook een overleg gestart over ‘de jeugd’. Met mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk (breder dan de werkgroep WKJ) werd het ook een brainstormsessie, waarbij alle aspecten van het jeugdwerk aan de orde kwamen. Niet geheel toevallig vinden deze bijeenkomsten ongeveer tegelijkertijd plaats, omdat het een met het ander te maken heeft. Als ouders zich niet betrokken voelen bij de kerk of de gemeente, is het waarschijnlijk, dat zij hun kinderen hierin ook niet zullen stimuleren.
 
Het jeugdwerk houdt in: kindernevendienst, basiscatechese, jeugdkerk, gespreksgroepen, jeugddiensten, clubwerk.
Onderdelen, zoals de basiscatechese en de gespreksgroepen, lopen op zich goed. Daarbij wordt dan niet gekeken naar de aantallen kinderen en jongeren die komen, maar naar de inhoud en kwaliteit van die bijeenkomsten. Sommigen jongeren komen op licht aandringen van ouders, maar als ze er eenmaal zijn vinden ze het, net als de betrokken leiding, ook prettig en zinvol.
 
Het probleem bij de kindernevendienst is, dat er tijdens de diensten geen of nauwelijks kinderen zijn. Ze komen er elkaar niet tegen. De leiding heeft vaak met de eigen kinderen nevendienst en dat werkt niet.De jeugdkerk werd elke maand samen met RK leiding georganiseerd, maar zal stoppen vanwege onvoldoende deelname. Dat geldt ook voor het clubwerk zoals het altijd heeft bestaan. Hier speelt mee, dat veel leiding is gestopt en het nu op een persoon neerkomt.
 
Daarnaast is er ook goed nieuws. Want het clubwerk heeft de samenwerking gezocht met de RK kerk en de Joshua gemeente. Elke vrijdagmiddag wordt er een activiteit georganiseerd en die wordt goed bezocht (25 basisschoolkinderen). De kinderen kunnen hier ook eten.
 
Opmerkingen die werden gemaakt:

  • Voor jongeren ontmoeting faciliteren
  • Kindernevendienst blijven aanbieden op zondag
  • Jeugdkerk omvormen tot een concrete activiteit
  • Communicatie via whats app, instagram, snapchat
  • Waar zijn specifieke diensten voor jong en oud gebleven?
  • Syrische kinderen uitnodigen voor activiteiten
  • Deze bespreking plaatsen in kerkblad, zodat gemeente leest wat er gebeurt
  • Iemand van het JOP uitnodigen, de Protestants organisatie voor jeugdwerk.
 
Al met al een zinnig overleg, dat in september een vervolg krijgt. Het is goed alle ontwikkelingen te bespreken, door te lichten (wat is nog zinvol en wat niet) en hoe daarop in te spelen.

Ds. Bob Wijnbergen


 

terug