Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E:  

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E:  .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Kerk in Actie nieuws Kerk in Actie nieuws

Vanuit de werkgroep Kerk in Actie
 
Terugblik Saladebuffet
Vrijdag 28 juli was er weer het saladebuffet in de Maranathakerk. Helaas liet het weer het niet toe om buiten te zitten. We kunnen weer terugkijken op een geslaagd buffet met ongeveer 64 deelnemers. Bedankt dat u er was en zeker een bedankje aan de mensen die een salade hebben gemaakt. De opbrengst komt ten goede aan ons project Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië. De stichting Bethania voert dit project ter plaatse uit door middel van hun Tafeltje Dekje project. Een citaat van Sam Zwagerman hierover: "In de winter van vorig jaar deed ik voorzichtig een deur open. Hoewel ik wel wat gewend ben, schrok ik toch weer van wat ik aantrof. In bed lag een oude man. Zijn kamertje bestond uit niet veel meer dan een bed, een stoel en een gammele tafel. Het was binnen niet veel warmer dan buiten en de stank uit het emmertje naast zijn bed waar hij zijn behoefte in moest doen was verschrikkelijk. Zijn eenzaamheid wordt slechts één maal per dag onderbroken: als wij hem een warme maaltijd brengen." Op dit moment maken al circa 30 ouderen gebruik van het Tafeltje Dekje project in en rondom Tîntàreni.

Verdere activiteiten
Wij hebben een datum geprikt voor een workshop met bloemen: ozaterdagmorgen 30 september. U kunt zich opgeven bij:
o Albert Baas: tel 5721129, mail
o Machteld Schukkink, tel 5725224, mail
Het stamppotbuffet staat gepland op vrijdag 13 oktober, het appeltaartbuffet op zondag 5 november tijdens het koffiedrinken. Wilt u hieraan meedoen, dan kunt u deze data vast noteren. Binnenkort wordt hier verder nog aandacht aan besteed.

Namens de werkgroep Kerk in Actie, Carolien van Harten.