Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier). Deze versie bevat zowel de tekst als de muziek van de liederen.

 
Zondag 24 september Zondag 24 september

Zondag 24 september,
10u15
Oecumenische Dienst in de St. Pancratiuskerk
Locatie St. Pancratiuskerk, Markt
Voorgangers Mw. J. Dane en pastoor A. Monnikhof
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 66: 5-14
2e Lezing Matteüs 6: 24-34
Collectes:  
1e collecte Vredeswerk: vredesactiviteiten in oorlogsgebieden
2e collecte Eredienst
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. D. Fianke en Dhr. T. Canrinus
Crèche Mw. 't Hoen
Kindernevendienst Mw. Koekkoek
Bloemendienst Oecumenische werkgroep

 
Zondag 1 oktober Zondag 1 oktober

Zondag 1 oktober, 10uur Dienst; Israëlzondag
Locatie Protestanse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. Ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Daniel 9: 14-19
2e Lezing Matteüs 21:23-32
Collectes:  
1e collecte Kerk en Israel
2e collecte Eredienst
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. R. Vellekoop en Dhr. D. van Harten
Crèche Mw. De Jong- Wissink
Kindernevendienst Mw. Wijlens
Bloemendienst Mw. Scholten en Mw. Slotboom