Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier). Deze versie bevat zowel de tekst als de muziek van de liederen.

 
Zondag 25 februari Zondag 25 februari

Zondag 25 februari, 10uur Dienst met Heilig Avondmaal
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. Ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing 1 Koningen 19:9-18
2e Lezing Marcus 9:2-10
Collectes:  
1e collecte Budgetmaatjes Noodfonds Haaksbergen
2e collecte Ouderenwerk
Rondom de dienst:  
Kosters Mw. M. Molderink en Mw. R. Vellekoop
Crèche Mw. Ter Welle
Kindernevendienst Mw. Van der Hee
Bloemendienst Fam.Heino 2x
Autodienst Dhr H. Keller, tel: 5726132

Zondag 25 februari, 19uur Vesper
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. Ds. H.J. Elzenga
1e Lezing Psalm 126
2e Lezing Johannes 12:23-26

 
Dinsdag 27 februari Dinsdag 27 februari

Dinsdag 27 februari, 19u30 Oecumenische Vesper
Locatie Maranathakerk, Enschedesestraat 14, Haaksbergen

 
Zondag 4 maart Zondag 4 maart

Zondag 4 maart, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger ds. G.J. Bouwmeester
Lezingen:  
1e Lezing Exodus 20:1-17
2e Lezing Johannes 2:13-22(25)
Collectes:  
1e collecte KiA 40 dagentijd (Zending)
2e collecte Techniek
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. D. Fianke en Dhr J. van Embden
Crèche Mw. Brevink
Kindernevendienst Mw. Hemmers
Bloemendienst fam. E. Vedders en Fam. Sieverink
Autodienst fam. Bouwhuis, tel: 5728487 

 
Dinsdag 6 maart Dinsdag 6 maart

Dinsdag 6 maart, 19u30 Oecumenische Vesper
Locatie Maranathakerk, Enschedesestraat 14, Haaksbergen

 
Zondag 11 maart Zondag 11 maart

Zondag 11 maart, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger ds. J. Wachtmeester , Hengelo
Lezingen:  
1e Lezing Jozua 4:19-5:1
2e Lezing Johannes 6:(1)4-15
Collectes:  
1e collecte Oecumenisch Citypastoraat Enschede
2e collecte Kerktelefoon
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. D. Fianke en Dhr J. van Embden
Crèche Mw. Faal
Kindernevendienst Mw. Koekkoek
Bloemendienst fam. Baden en fam. Van der Meer
Autodienst Dhr A. Baas, tel: 5721129

 
Dinsdag 13 maart Dinsdag 13 maart

Dinsdag 13 maart, 19u30 Oecumenische Vesper
Locatie Maranathakerk, Enschedesestraat 14, Haaksbergen

 
Zondag 18 maart Zondag 18 maart

Zondag 18 maart, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. P. Hendriks, Hengelo
Lezingen:  
1e Lezing Jeremia 31:31-34
2e Lezing Johannes 12:20-33
Collectes:  
1e collecte KiA 40 dagentijd (kinderen in de knel)
2e collecte Onderhoud interieur
Rondom de dienst:  
Kosters Mw. M. Molderink en Mw. R. Vellekoop
Crèche Mw. Pardijs
Kindernevendienst Mw. Wijlens
Bloemendienst fam. Koekkoek en fam. Holtslag, Eibergsestraat
Autodienst Dhr P. Hiemstra, tel: 5721005

 
Dinsdag 20 maart Dinsdag 20 maart

Dinsdag 20 maart, 19u30 Oecumenische Vesper
Locatie Maranathakerk, Enschedesestraat 14, Haaksbergen

 
Zondag 25 maart Zondag 25 maart

Zondag 25 maart, 10uur Palmpasen
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. Ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Marcus 11:1-11
2e Lezing Marcus 14,15
Collectes:  
1e collecte KiA 40 dagentijd (Totale werk)
2e collecte Onderhoud kerkgebouwen
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. D. Fianke en Dhr J. van Embden
Crèche Mw. Hemmers
Kindernevendienst Mw. Brevink
Bloemendienst fam. Koekkoek en fam. Holtslag, Eibergsestraat
Autodienst Dhr C. van den Hout, tel: 5722563