Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier). Deze versie bevat zowel de tekst als de muziek van de liederen.

 
Zondag 26 november Zondag 26 november

Zondag 26 november, 10uur Laatste zondag van het kerkelijk jaar; dienst van Schrift en Tafel
Locatie Protestanse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. N.J. Pronk
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 65: 17 – 23
2e Lezing Matteüs 25: 1 – 13
Collectes:  
1e collecte St. de Gevulde Waterkruik; gezond drinkwater in Bedanda, Guinee-Bissau
2e collecte Eredienst
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. J. van Embden en Dhr D. van Harten
Crèche Mw. Wolferink-Van der Weijden
Kindernevendienst Mw. A. Canrinus
Bloemendienst mevr. Bril-Lippinkhof, G. Terborghstraat
Autodienst Dhr Ch. v.d. Hout (T: 5722563)

 
Zondag 3 december Zondag 3 december

Zondag 3 december, 10uur Eerste zondag van de advent
Locatie Protestanse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. Ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 63: 17-23
2e Lezing Matteüs 21: 1-9
Collectes:  
1e collecte St. Kerkelijke Gemeenteopbouw Oots Europa
2e collecte Eredienst
Rondom de dienst:  
Kosters Mw R. Vellekoop en Mw. M. Molderink
Crèche Mw. Ter Welle-Gervasi
Kindernevendienst Mw. R. Mul
Bloemendienst Fam. Slingerland, Bizetstraat wn Mw. Vellekoop, Ravelstraat
Autodienst Fam. Bouwhuis (T: 5728487)

 
Zondag 10 december Zondag 10 december

Zondag 10 december, 10uur Tweede zondag van de advent
Locatie Protestanse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. J. Dane
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 2: 2-5
2e Lezing Lukas 21: 25-33
Collectes:  
1e collecte Pastoraat binnenvaart
2e collecte Eredienst
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. D. van Harten en Dhr. J. van Embden
Crèche Mw. Brevink-Nijland
Kindernevendienst Mw. E. Hemmers
Bloemendienst FOltwater, Rossinistraat en Mw Kleinhesselink, Sterkerstraat
Autodienst Dhr. J. de Ruiter (T: 5728076)