Bloemendienst – herhaalde oproep Bloemendienst – herhaalde oproep

(zij die zich reeds gemeld hebben hoeven dat niet opnieuw te doen. Ik wil graag nog meer reacties)
 
Binnen de voormalige hervormde kerkgemeenschap bestond een rooster waarin gemeenteleden mee kunnen doen in het kopen en aanleveren van één of twee bossen bloemen. Die worden tijdens de zondagse kerkdienst aan gemeenteleden die een steuntje kunnen gebruiken, vanwege ziekte, rouw, of een andere gelegenheid, aangeboden. De bedoeling is dat (willekeurige) kerkgangers na de dienst een bos bij deze mensen langsbrengen. Geheel vrijblijvend kan dat ook leiden tot een (kort) contact, waar op dat moment behoefte aan zou kunnen zijn.
De kerkenraad wil deze goede gewoonte graag voortzetten en dan natuurlijk alle gemeenteleden er bij betrekken. Ook de mensen die afkomstig zijn uit de voormalige gereformeerde gemeente.
Concreet wil de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse vanaf januari volgend jaar elke zondag twee bossen bloemen kunnen bestemmen voor dit doel.
Daarvoor roep ik iedereen op om zich op te geven om één of meerdere keren per jaar, één of twee bossen bloemen (gewoon een leuke bos, maar niet overdreven kostbaar) te doneren. Daarvoor hoeft u absoluut niet trouw kerkelijk te zijn. Het is ook een goede manier om uw betrokkenheid te tonen wanneer u niet zondags naar de kerk (kunt) gaat (gaan). Als u aan de beurt bent, levert u op zaterdagochtend de bos(sen) aan bij de koster.
U kunt zich opgeven bij de scriba, . De mensen die al op de lijst staan hoeven zich  natuurlijk niet opnieuw op te geven. Wel kunnen zij eventuele wijzigingen in hun aanbod doorgeven.
 Ik zal op basis van de aanmeldingen een nieuw rooster maken. Wanneer u aan de beurt bent, kunt u dat in het kerkblad bij het kerkdienstrooster zien. Wanneer u daar prijs op stelt wil ik ook wel een week van te voren  u een mailtje sturen als herinnering. Dan moet u dat wel even aan mij melden en uw mailadres aan me doorgeven.
Ik hoop op veel nieuwe aanmeldingen!
 
alvast bedankt, met vriendelijke groet,
Fred Groot Nibbelink, scriba
  / oud mailadres:
tel. 5729808

 

terug